banner - divelife1

Kompas

Een kompas is een navigatie-instrument om de richting ten opzichte van het noorden te bepalen. De huidige kompassen zijn voorzien van een indeling in 360 graden en algemeen worden de vier hoofdstreken Noord, Oost, Zuid en West door een letter aangegeven. Met de gangbare peilkompassen kunnen hoeken tot 0,25 afgelezen worden.

De hoofdstreken:
- Noord 0
- Oost 90
- Zuid 180
- West 270

Het kompas bestaat uit meerdere onderdelen:
- Draaibare ring met markeringsstreepjes (kun je het noorden mee instellen)
- Gradenstanden
- Zijlstreep (centrale streep op het kompas, in het verlengde van je lichaam houdend)
- Naald (geeft het magnetische noorden aan)
- Lichtgevende wijzerplaat

Kompas