banner - divelife1

Console/computer

Manometer
Een manometer is een meetinstrument waarmee druk wordt gemeten.

Dieptemeter
Een dieptemeter geeft de diepte onder water aan. Een dieptemeter wordt gebruikt bij het duiken. Een dieptemeter maakt gebruik van de druk van het water om de diepte te bepalen.

Console

Computer
Een duikcomputer is een apparaat dat de tijd en diepte van een duik meet en op basis van een decompressie-algoritme een veilige duiktijd en bijbehorend opstijgmoment bepaald. De doelstelling van een duikcomputer is het verhogen van de veiligheid van het duiken en het vereenvoudigen van enkele technische handelingen. Duikcomputers hebben dezelfde functie als decompressietabellen, maar zijn in staat continu de oplossing van gassen in het lichaam op een bepaalde diepte met een bepaalde duiktijd te berekenen. Aangezien de duikcomputer automatisch diepte en tijd bijhoudt kan deze de console grotendeels vervangen. Naast de twee basisfuncties (diepte en tijd) geeft de duikcomputer vaak nog aanvullende informatie, zoals watertemperatuur, mate van zuurstofverzadiging en restvoorraad lucht in de persluchtcilinder. Moderne duikcomputers worden door een batterij gevoed en zijn in een waterdichte kast geplaatst. Alle duikcomputers meten de omgevingsdruk om af te schatten welke hoeveelheden gassen er in het menselijk lichaam zijn opgeslagen. Het voordeel van de moderne duikcomputer is dat deze niet rekent alsof we de gehele duik op de maximale diepte verblijven, maar gedurende de duik de stikstof in de verschillende weefsels bepaalt op de werkelijke duikdiepte gedurende de gehele duik. Het resultaat is dat de geschatte stikstofopbouw tijdens de duik herberekend wordt. Meer geavanceerde duikcomputers geven ook aanvullende informatie zoals watertemperatuur en restvoorraad lucht. Op basis van deze berekeningen geeft de computer aan wanneer een vrije opstijging niet meer mogelijk is en welke decompressiestops eventueel moeten worden gemaakt. Het gebruik van de computer verzekerd jou er niet van dat je zonder decoverschijnselen boven water komt. De meeste computers compenseren de watertemperatuur niet, ze weten niet jouw fysieke gezondheid (dik/dun, verkouden/ziek geweest, medicijn gebruik, leeftijd, stress, sportman/kroegtijger, stromend water, etc.) waardoor een computer niet zaligmakend is. Je moet nog steeds zelf een duikplanning maken naar eigen inzicht en kunnen, een computer kan een nuttig hulp middel zijn maar hij kan het onderwater ook begeven.

Computer